Zeolita

La zeolita és un mineral d'orígen volcànic microporós amb una estructura cristal·lina rígida i un elevat contingut en silici. Així mateix té també una capacitat d'intercanvio cationic natural. Aquestes propietats le dónen una gamma molt ample d'usos pràctics en diversos àmbits de la vida, tant a casa com a la indústria o l'agricultura. Així, hi ha una gran varietat de Zeolitas, més de 100.

Però, per a la potabilització de l'aigua de consum humà es recomana comprar Zeolita Clinoptilolita.

Les principals propietats d'aquest tipus de Zeolita són les relacionades amb la desintoxicació natural.

S'ha utilizat para reparar desastres com el que va succeir a Chernobyl. La seva gran capacitat per a descontaminar és amplament coneguda: elimina els metalls pesants i la matèria orgànica.

Filtres actius