DMSO

El dimetilsulfòxid (DMSO) és un reactiu orgànic altament polar que té propietats excepcionals com a dissolvent per a productes químics orgànics i inorgànics. El DMSO és un subproducte natural de la fabricació de paper. En les ciències de la vida, el DMSO té moltes aplicacions de laboratori. S'utilitza habitualment en biologia molecular, especialment en la reacció en cadena de la polimerasa (PCR), en la transformació i transfecció, per la lisi cel·lular i en l'avaluació citofluorimétrica.

Filtres actius